Prihlásiť

Úvod

Facebook

TRUE

Korčule

HOKEJ

VÝPREDAJ

BRÚSKY

YouTube

Fotoalbum

Instagram

Ochrana osobných údajov
0
Nákupný košík
Váš košík je prázdny.

Vaše údaje sú u nás v bezpečí

dodržujeme zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení zákona č.84/2014Z.z a vyhlášku 117/2014 Z.z ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.164/2013.

Prevádzkovateľom  internetového obchodu a informačného systému  je spoločnosť:L-SPORTING, s.r.o. , IČO:36240338 so sidlom Hlboká 92, v Piešťanoch , prevádzka: Zimný štadión, Hlboká 92, 921 01 Piešťany

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.easton.sk, mailom: l-sporting@l-sporting.sk  alebo iným vhodným spôsobom.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Údaje slúžia výlučne na vyhotovenie daňového dokladu a dodanie objednaného tovaru.
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. Tieto údaje Prevádzkovateľ nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej strane.

 Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. (Napr. kuriérska spoločnosť, Slovenská pošta - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním a SMS alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas písomne odvolať. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu. Odvolanie súhlasu je potrebné zaslať na mail l-sporting@l-sporting.sk.

Informačný systém osobných údajov je riadne zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a má pridelené registračné číslo  .